آشنایی با پوست

شکل زیر مقطعی از پوست را نشان می دهد. دقت داشته باشید که پوست مثل یک صفحه کاغذ، تخت نیست. بلکه ساختاری لایه لایه دارد. پوست دارای یک لایه رویی به نام اپیدرم، یک لایه درونی به نام درم است. در زیر درم نیز یک لایه زیرین به نام هیپودرم قرار گرفته که بخشی از پوست محسوب نمی شود.

skin layers

 

 لایه های مختلف پوست/ 0 نظر / 18 بازدید